Ontmoetingsdag

De jaarlijkse ontmoetingsdag wordt georganiseerd op initiatief van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland. Wij erkennen de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en willen ons als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus staat centraal in ons denken, doen, leer en leven. Dit jaar is het thema:
‘Wachter, wat is er van de nacht?’
De Zon, Christus, komt!

De wachter vinden we in de Bijbel o.a. in Jesaja 21:11-12 en Psalm 130:5-6. Aan de wachter werd gevraagd hoever de nacht gevorderd was; men verlangde naar licht, de zon, naar uitzicht in de duisternis waarin men op dat moment verkeerde. Een geestelijke duisternis die wij ook in kerk en wereld zien. Met gelijkgezinde christenen willen wij van gedachten wisselen over dit thema waarbij o.a. aan de orde zullen komen:

– hoe ervaart men de huidige gebeurtenissen in kerk en wereld?
– worden de in de Bijbel genoemde tekenen van de tijd als geestelijke nacht ervaren?
– wordt er uitgekeken naar de wederkomst van (de Zon) Jezus Christus?
– is er een oprecht verlangen naar de vervulling van deze beloften?
– hoe kunnen wij, in dit verband, tot zegen zijn van hen die ons omringen?

Jezus heeft gebeden voor de eenheid van Zijn volgelingen in het Hogepriesterlijk gebed (Joh.17)? Tot deze eenheid roepen wij op. Aanmelden kan via www.ontmoetingsdag.org

Datum : D.V. zaterdag 26 mei 2018
Plaats : Kerkelijk Centrum de Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA Nieuwegein
Tijd : 10.00 uur; zaal open om 9.00 uur; einde 15.30 uur
Kosten : € 8,00 per persoon (incl. lunch, koffie en thee)
Info/brochure : Telefoon: 023-5285561; e-mail: jlmstraetemans@planet.nl
Website : www.ontmoetingsdag.org
Opgave : Graag vooraf i.v.m. verdere organisatie

Klik hier voor de folder