Laodicea vandaag

Er gebeurt zoveel in de wereld dat men dagelijks een boek kan schrijven over de vele gebeurtenissen. En de vraag hierover zal bij vele mensen bewust of onbewust leven: “Wat biedt ons nog houvast?” Het bereikte regeerakkoord? Waar al veel kritiek op is.
Zoals: de integratie, waarvan het CDA verweten wordt de moslims uit te sluiten. Het volkslied moet men kennen, terwijl daarin God, de Heer, genoemd wordt, waarin velen niet meer geloven. En gelooft men in God, de Almachtige, dan moet de winkeleigenaar zijn zaak op zondag open hebben, anders volgt er een boete. De geslachtsmelding vervalt. Embryo-selectie op geslacht zal worden toegestaan. Het dubbele paspoortbezit blijft. En het meer-oudergezin zal wettelijk geregeld worden. En ga zo maar door.

In de tussentijd gaan de zaken waar we wellicht ‘aan gewend zijn geraakt’ gewoon door: Vele afgrijselijke moorden vinden er plaats. Vele vermissingen zijn er jaarlijks. Brandstichtingen, of het nu een auto is of een compleet pand, het is allemaal aan de orde van de dag. Het is alles maar een kleine opsomming van wat er in de wereld, en in ons land, gaande is. Waar wij onlangs nog leefden in een christelijke cultuur, zien wij daarentegen dat er mensen ons land en Europa zijn binnengekomen, die hun religieuze overtuiging belangrijker vinden dan de normen en waarden van de desbetreffende samenleving. In vroegere jaren was dit niet het geval. Wetteloosheid is het gevolg met de daaraan verbonden gevolgen voor de samenleving. Geloof wordt meer en meer neergezet als ideologie i.p.v. als theologie die als teken van beschaving gerespecteerd moet worden. De ware islamitische gelovige wil de wereld onderwerpen aan de leer van Mohammed, en daarbij zijn vrijwel alle middelen geoorloofd. Voor de christenen is dit een ondenkbaar concept, dat zij niet kunnen en willen aanvaarden. Geloof is een persoonlijke kwestie, zeggen wij tegen elkaar. Het is voor de christen een zaak van liefde en niet van haat. God Zelf is hier ons voorbeeld, Die Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, gegeven heeft in de dood om onze zonden en schuld op Zich te nemen en ons een nieuw leven, een eeuwig heerlijk leven, te geven. Geen gewelddadige ideologie, maar een christelijk beschaafd leven met en door de Bijbel. Dat biedt ons nog houvast!
Ook vandaag aan de dag. Ook in deze tijd van Laodicea, waarin aan het einde van die tijd Christus zal wederkomen op de wolken om Zijn getrouw gebleven Bruidsgemeente, levenden en ontslapenen, te halen en te brengen in de hemelse bruiloftszaal. Wij zullen vasthouden aan onze hoop en verwachting, die de Ware Almachtige God zal realiseren bij Zijn komst.
Wij zullen in Zijn liefde voortgaan in wederliefde tot Hem en onze naasten liefhebben als onszelf. Wat een bemoediging en troost in deze onze tijd, waarin zoveel verandert.

Maranatha.