Laodicea vandaag,

Opnieuw is ons via verschillende media een ontwikkeling gemeld inzake embryo’s, thans de menselijke. Onderzoekers hebben bekend gemaakt, dat het DNA van menselijke embryo’s gerepareerd kan worden. Wetenschappers hebben de mogelijkheid ontdekt om DNA dat aangeboren ziektes veroorzaakt, uit een embryo te kunnen verwijderen. Men zegt hierdoor grip te hebben op erfelijke aandoeningen. Aangeboren ziektes als hartafwijkingen en andere vitale functies in het menselijk lichaam kunnen nu gerepareerd worden. Embryo’s kunnen nu ontdaan worden van erfelijke ziektes en zodoende zijn embryo’s zonder afwijkingen in het gen geschikt gemaakt om gezonde nakomelingen voort te brengen. Het is dus mogelijk om straks in principe alle embryo’s gezond te maken vanaf de bevruchting.

Voorlopig mogen uit de bewerkte embryo’s nog geen kinderen worden geboren. In Nederland (en veel andere westerse landen) is het verboden om embryo’s speciaal voor onderzoek te kweken.

Daarom moet er ook goede wetgeving komen, zodat er niet ongecontroleerd gesleuteld kan worden aan het repareren van menselijk DNA in embryo’s.

De vraag is dan ook of deze ‘knip-en-plaktechniek’ een nieuwe stap zal worden in de komende jaren en generaties om grip te hebben of krijgen op erfelijke aandoeningen.

Enkele vragen: Is deze ontwikkeling niet een stap te ver in de wetenschap van organisme? Het repareren van ons DNA: moeten wij daarvan niet verre van blijven? Het is niet zoals de Schepper het bedoeld heeft.

God geeft het leven. En dat is niet alleen maar het natuurlijke lichaam. En wie weet wat voor ellende er later door deze ‘reparaties’ worden aangericht? Nieuwe ziektes? Want wij hebben als mens ook bij het ontstaan, de groei en de geboorte te maken met het groeien en zich vormen van de menselijke geest.

Vele mensen zijn momenteel ook geestelijk of geestesziek. Meestal probeert de geestelijke gezondheidszorg, dit met natuurlijke middelen, medicijnen, te bestrijden, maar iemands ziekte genezen is vaak nog lastig.

Daarom moet men zeer terughoudend zijn om reparaties aan embryo’s toe te staan.

Voorzichtigheid is geboden. Vooral omdat de uitkomst nog niet duidelijk is. Is DNA-reparatie wel een zegen? Maakt het de mens niet nog zieker naar lichaam, ziel en geest? En wanneer en waaraan sterft de mens dan?

Wij bevelen de Bijbelse weg aan om tot heelheid van de schepping te komen. Neem daarom geen risico om in het ontstaan van nieuw leven ‘verbeteringen en wijzigingen’ aan te brengen. Experimenteren met leven is ongeoorloofd en levensgevaarlijk.

God zal na deze bedeling van genade een einde maken aan alle leed en moeite, en in en met Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, op deze aarde komen met Zijn verheerlijkten om het Rijk der heerlijkheid te brengen met alle zegen voor schepping en schepsel. Zie hoofdstuk 21 in het Bijbelboek de Openbaring van Johannes.

Zijn kinderen zullen leven in een nieuwe hemel en aarde. Kom Heer Jezus. Amen.