Laodicea vandaag,

Elke keer als wij de media raadplegen om ons van het nieuws op de hoogte te stellen, ontdekken wij weer ontwikkelingen op vele terreinen die wij ook als kenmerken kunnen zien van de laatste tijd van deze christelijke bedeling. De afgelopen week meldde een groot dagblad over een microchip die zo klein is, deze heeft de omvang van een rijstkorrel, dat zij in een hand tussen duim en wijsvinger geïmplanteerd kan worden met vele toepassingen.

In Nederland klinkt dit nog als toekomstmuziek, maar in de Verenigde Staten is het al werkelijkheid. Een Amerikaans tech-bedrijf gaat microchips implanteren bij zijn werknemers. Hiermee kan het personeel betalen in de bedrijfskantine, deuren openen, inloggen op computers en het kopieerapparaat bedienen. Een softwarebedrijf uit de staat Wisconsin zegt met dit project het eerste bedrijf in de V.S. te zijn, die aan al zijn werknemers de optie biedt om een chip te laten implanteren. Naar verwachting wordt de chip bij ca. 50 werknemers ingebracht. Uiteindelijk zal deze technologie de nieuwe standaard worden.

De verwachting is dat in de nabije toekomst het inbrengen en het gebruik van dit soort chips in snel tempo flink in populariteit zal toenemen. Uiteindelijk zal deze technologie de nieuwe standaard worden. Hierbij is ook gebruik als paspoort, voor openbaar vervoer, als bankpas, enz. denkbaar. Dat het ingezet kan worden voor het openbaar vervoer blijkt uit een recent gestart experiment in Zweden. De S.J., de Zweedse spoordienst, begon in juni met een proef voor het reizen met geïmplanteerde chips. De dienst verwacht dat vele reizigers gebruik zullen maken van deze manier van inchecken. Verschillende Zweedse bedrijven werken overigens al met microchips.

Voor veel mensen is het toch een naar idee, zo’n chip in je lichaam. Schadelijk is het echter niet. De straling van de chip is vergelijkbaar met de straling waaraan je wordt blootgesteld tijdens het luisteren naar de radio; niet schadelijk voor de gezondheid dus. De chip wordt geplaatst door tattoo- en piercingspecialisten.

Over eventuele nadelige gevolgen voor de privacy zijn de meningen verdeeld. Volgens sommige deskundigen heeft zo’n kleine chip maximaal tien centimeter bereik, waardoor het voor kwaadwillenden onmogelijk zou worden om gebruikers vanaf afstand te volgen. Anderen waarschuwen dat chipdragers weliswaar niet op de centimeter nauwkeurig getraceerd kunnen worden, maar wel op enkele tientallen meters. En hierbij is niet gedacht aan nu reeds het zeer grote bereik van mobiele telefoons en andere draadloze verbindingsmogelijkheden.

Ook horen wij geen geluiden over de mogelijkheid van het opslaan in de chip van vertrouwelijke informatie, die dan misschien wel gemakkelijk te raadplegen is door anderen en, mogelijk malafide, geïnteresseerden.

Wij schreven hierboven reeds de reden om aandacht te schenken aan de vele nieuwe ontwikkelingen op allerlei terrein, namelijk dat wij dan mogen opmerken dat wij in de laatste periode leven voor de wederkomst van de verheerlijkte Zoon van God. Deze zal op enig moment de getrouw gebleven verzegelde gelovigen – levenden en ontslapenen – opnemen in de hemelse bruiloftszaal voor het feest van de bruiloft van het Lam. Zie het Boek Openbaring.  Daarin lezen wij ook, dat degenen die aan Hem vasthouden, het merkteken van het Beest niét zullen aannemen. De Heer waarschuwt hier ook duidelijk. Er zal een merkteken zijn als het stempel van de antichristelijke staatsinrichting, die de volksregering in onze tijd zal kenmerken. Weliswaar verkeren wij nu nog in de beginfase van de opkomende antichrist, maar in de toekomst zal eenieder een merkteken moeten aannemen als kenmerk van het burgerschap en inschrijvingsbewijs van dit antichristelijke rijk. In deze staatkundige situatie wordt het/een merkteken, het burgerrecht, het beeld van de staatsgodsdienst. Dit merkteken, dat aan hand en/of hoofd geplaatst wordt van iedere burger, is men verplicht te accepteren en aan te nemen. Weigert men, dan zullen christenen en andersgelovigen opgedrongen worden dit teken, dit beeld, in deze moderne vorm, te dragen óf zij zullen aan de zwaarste vervolgingen blootstaan. Zij die niet mee gaan in de ontwikkeling van het merkteken worden uiteindelijk als tegenstanders en misdadigers beschouwd tegen de staat. De antichrist zal, naar wij aannemen, pas tot het hoogtepunt komen van de antichristelijke verdrukking en vervolging vlak voor de zichtbare wederkomt van de Heer Jezus samen met de al eerder opgenomen bruidsgemeente, die derhalve deze vervolging niet ondergaat, althans niet het zwaarste deel. Wij zijn gewaarschuwd. In die eindtijd zal degene die het merkteken niet aanneemt niet meer mogen kopen of verkopen. Een merkteken als symbool van de naam van het beest of het getal van zijn naam. Dit is dan een echt satanische maatregel. De dan aan hun geloof vasthoudende christenen die hun geloof meer liefhebben dan het natuurlijke leven, zullen daardoor herkenbaar worden. Wie uit vrees voor de dood dat merkteken aanneemt, is een lafaard. De ontwikkeling van de persoonlijke chip, zo klein als hij is, zal tenslotte leiden naar misbruik door de overheid om de burgers te onder controle te houden en zou zomaar gebruikt kunnen worden als merkteken. De toekomst zal hier echter inzicht in geven. Maar wie volharden zal in het christelijk geloof, zal bewaard worden in het uur van de verzoeking en als overwinnaar in de hemelse heerlijkheid opgenomen worden. Ja, wijs een merkteken van het beest af en zoek en ontvang het teken van de man met de schrijversinktkoker aan uw voorhoofd. Nog is het de wel aangename tijd, dat de pen uit genoemde koker, het teken schrijft, de verzegeling met de Heilige Geest tot het bruidsschap, dat verlossing geeft aan allen, die de Heer Jezus liefhebben. Maran-atha.