Laodicea vandaag,

Altijd is de medische wetenschap op zoek naar verbetering, en genezing van ziekten. De gezondheidszorg is een enorme kostenpost in het landelijke budget van de overheidsuitgaven. Ook vele particuliere instellingen en stichtingen geven en werven gelden om bepaalde ziektes en kwalen te onderzoeken en mogelijk ook geneesmiddelen te vinden en te maken, die mensen en ook dieren langer gezond of langer in leven houden.
Maar ofschoon er op bepaalde terreinen successen en winsten gemaakt zijn, zien wij telkens weer, dat er nieuwe (vormen van) aandoeningen de kop opsteken of dat ziektes, waarvan men dacht dat die overwonnen waren, sterker terugkeren. Specialismen zijn op bijna alle delen van het lichaam ontstaan, waardoor niet gedachte behandelingen mogelijk zijn. Of het nu een ziekte of aandoening met een hoog of laag risico is, vaak is er nog wel iets aan te doen. Een nieuwe heup of knie van kunststof of zelfs een hartklep, het kan allemaal. En is er niets meer aan te doen dan kan vaak nog een operatie plaats vinden en/of bijv. chemo-therapie, waardoor verder leven, al is dat dan met gebreken, redelijk kan. Zelfs donortransplantatie vindt regelmatig plaats. Echter de kans om snel of op termijn een donor te vinden is klein en zeker voor een harttransplantatie bijna uitgesloten.
Maar de medische wetenschap gaat verder. Er is een vrouw, waarvan het hart, waarin een tumor zat, al een jaar geleden, volledig is verwijderd en die op een geïmplanteerd kunsthart verder leeft.
Dat hart wordt in werking gehouden door batterijen, die regelmatig vervangen of opgeladen moeten worden. Ook is er een luchtdrukpomp aangesloten, want zonder luchtdruk is er geen hartslag. Wel moet zij een reservepomp bij zich hebben. Zo kan zij wel meer dan twee uur ongebonden de deur uit. Thuis is aansluiting van het geheel op het stroomnet aanwezig, zodat zij bijvoorbeeld ongestoord kan doorslapen als zij naar bed gaat. Een rijke zegen zo’n kunsthart. Het kent natuurlijk geen emoties. Het blijft in een vast ritme kloppen. Met 130 slagen per minuut met als dilemma: voor hoelang?

Een andere ontwikkeling is bijvoorbeeld, dat wetenschappers een lamsfoetus laten groeien in een kunstbaarmoeder. Ja, een lamsfoetus kan in een warme plastic zak met vruchtwater verder groeien. En in 2020 begint men wellicht met een proef met mensen.
Deze proef moet het mogelijk maken om een extreem vroeggeboren kind nog wat extra tijd te gunnen om te volgroeien, dat is het doel van een kunstbaarmoeder die wetenschappers in de Verenigde Staten maakten.
Want in de genoemde warme plastic zak gevuld met vruchtwater ontwikkelde onvolgroeide schapenfoetussen zich tot wel een maand verder. Daardoor waren hun organen voldoende gerijpt om zelfstandig verder te kunnen leven. Het doel is uiteindelijk om hiermee extreem vroeggeboren kinderen door de kritische periode heen te helpen. Immers de overlevingskansen van zulke kinderen zijn laag. Slechts 10 procent van de kinderen die met 23 weken geboren worden overleeft (voldragen is 39 weken). En de kinderen die overleven hebben vaak levenslang longproblemen en hersenschade. Als de wetenschappers de foetale groei van deze kinderen in de kunstbaarmoeder kunnen rekken tot 28 weken is het grootste gevaar van voortijdig sterven waarschijnlijk geweken. Bij de lammeren in de proef bleken de organen in ieder geval rijp genoeg om zelfstandig te kunnen functioneren, inclusief de longen. Of hiermee ook hersenschade wordt voorkomen, zoals die vaak optreedt bij vroeggeboren kinderen, is nog niet helemaal duidelijk. De bedoeling is uiteindelijk om de couveuse en de kunstmatige beademing door de kunstbaarmoeder te laten vervangen. Dit is veel natuurlijker, denken de onderzoekers, omdat het de omstandigheden van de baarmoeder veel meer nabootst.

En zo kunnen wij nog wel meer ontwikkelingen op allerlei terrein vinden, die ons gedachtig maken aan wat wij in Daniël 12:4 lezen, dat de wetenschap vermenigvuldigd zal worden. Ja, God geeft wijsheid en verstand, Daniël 2:21. De apostel Paulus zegt in 1 Kor. 13:2, dat als wij al de verborgenheden en al de wijsheid hadden, maar de liefde niet, dat het dan geen nuttigheid zou geven.
Zonder liefde zijn wij niets. Maar met God, Die liefde is, hebben wij alles, dan leven wij niet meer met een doodvonnis op termijn. Dan is de wetenschap ons wel een zegen van Boven, en dat een langer leven dan wel onder bepaalde omstandigheden kan worden gerealiseerd, maar uiteindelijk moet iedereen het onderspit delven.

Ja, de kennis van het lichaam van mens en dier geven een grote zegen aan het leven.
Daar mogen wij dankbaar voor zijn. Zeker als het natuurlijke leven ons de ingang is tot het eeuwige heerlijk leven, dat God ons geeft. De Heer Jezus Christus is de Grote Heelmeester en Hij heeft alle kennis en wijsheid.
Dat die kennis dan ook niet misbruikt wordt, maar God de eer geeft.
God is de Schepper door het levende Woord, de Heer Jezus, Die met de Heilige Geest één Drieenig God is.
Maranatha. Amen.