Laodicea vandaag,

Er is een landelijke actie gestart door een Nederlandse grote bank om “contactloos betalen”  met uw betaalpas te stimuleren.
Met het contactloos betalen rekent de pashouder razendsnel en gemakkelijk kleine bedragen af, tot € 25,00. Men hoeft dan geen pincode in te toetsen. Even de betaalpas tegen de betaalautomaat aanhouden en de betaling is voldaan. Uitgebreide informatie en gebruikstoelichting wordt via de site op internet gegeven aan de rekeninghouders. Maar ook kan men betalen via een smartphone. Het contactloos betalen is een feit.
En zo zijn er de laatste jaren vele mogelijkheden ontwikkeld om zonder kabel informatie te delen, die vroeger alleen via de post, telefoon of kabel mogelijk waren. Draadloos is inmiddels een normale zaak in deze wereld geworden. De radio, de televisie, de telefoon en het internet en andere aanbieders van informatie of diensten gaan onzichtbaar door de lucht. En of men nu in de buurt woont of aan de andere kant van de wereld, overal kan men elkaar bereiken via de verschillende zendmasten en niet alleen met de telefoon, maar ook met beeld. En de gegevens van al deze handelingen en contacten worden vastgelegd. Zelfs kan iemand die gegevens privé opslaan in de zgn. cloud, een opslagplaats voor data. Dat internetgebruik ook gevaarlijk kan zijn wordt voor lief genomen. Want internet is een open systeem, waar iedereen gebruik van kan maken, waarvoor men soms een kleine bijdrage in de kosten van het gebruik moet betalen. Het is onmisbaar. Dankbaar wordt dan ook door velen het internet gebruikt om reclame te maken, maar ook kan dit netwerk negatief en schadelijk gebruikt worden. Voorbeelden hiervan zijn er vele. En zo zien wij dat er aan nieuwe ontwikkelingen vaak twee kanten zijn. Kort gezegd: goede en kwade. Eenieder bepale hoe het internet te gebruiken.
Het is inmiddels de gewoonste zaak van de wereld, dat iedereen – zo die wil – contact kan maken met anderen, waar dan ook, zonder een lijntje te moeten leggen of te gebruiken. En dat men dan ook privézaken openbaar maakt is goed en mooi, maar zoals geschreven, dat kan ook verkeerd uitpakken.

Wat nooit verkeerd kan uitpakken is het draadloze, geestelijke contact met God, de Schepper van hemel en aarde. Dus ook zonder lijntje, want God is Geest en ook wij mensen zijn gemaakt met een geest in een natuurlijk, aards lichaam, dat afgestemd is op contact met God. Immers God, de Heer, heeft ons mensen levend gemaakt, doordat Hij in ons Zijn adem van leven geblazen heeft. Wij zijn dus ook geest. En samen met het lichaam zijn wij dan een levende ziel. De contacten met God kunnen dan ook, zoals vooral in het begin der schepping, direct en persoonlijk zijn.
Maar het contact kan ook geestelijk zijn. En omdat God overal is, Hij is Alomtegenwoordig, kunnen wij overal ter wereld met Hem in contact komen en wel hoofdzakelijk door het gebed. Dat is het je afzonderen van natuurlijke zaken en met onze geest de Almachtige God zoeken om met Hem te communiceren. Dat lijkt niet makkelijk en toch is dit door God mogelijk gemaakt: dat wij met Hem in gesprek kunnen komen en zijn. Vooral als wij het geloofsmiddel willen gebruiken dat God heeft geschonken aan ons mensen, namelijk Zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. In Naam van deze Heiland  met God te spreken, Hem onze zorgen voor te leggen en Hem te vragen om hulp en uitkomst, Die Hij naar Zijn wil ook zal schenken. De Heer Jezus is daarin onze Borg en Middelaar.
Hij is na Zijn komst op deze aarde, geboren in menselijk vlees, de Verlosser, Die de gesloten weg, het aardse paradijs, weer heeft geopend en wel door Zijn lijden en sterven. Hij is de dood ingegaan om onze erf- en eigen zonden weg te nemen door Zijn offerande. Maar Hij heeft ook het geestelijk paradijs in het dodenrijk geopend voor Gods liefhebbers. Zie ook ons blog van 4 april 2015. En na Zijn opstanding uit de dood ten derde dage, heeft Hij in verheerlijkte staat het geestelijke Lichaam getoond en ook Zijn belofte bevestigd dat Hij al Zijn kinderen dit, in Zijn toekomst, ook zal schenken. Daartoe is Hij na veertig dagen ten hemel gevaren en zit Hij ter rechterhand van God om voor ons plaats te bereiden, levenden, maar ook ontslapenen, Die het ware Pand hebben mogen ontvangen. Want na tien dagen is de Heilige Geest van God uitgestort in de harten van Zijn kinderen en is het zelfs mogelijk geworden om inwonend Gods Geest te mogen bezitten. Wat een nog grotere zekerheid verschaft, dat wie alzo tot God komt in gebed en in geloof, een Hoorder, maar ook een Verhoorder bezit. En wie wil dit nu niet?
Tenslotte: Dus wie met God wil spreken, kan rechtstreeks, zonder hulpmiddel, tot Hem gaan. Doe dit met gesloten ogen en gevouwen handen en als het kan op de knieën, maar vooral met een open hart en geest. Geen beelden of andere zaken, zoals kaarsen, enz. zijn nodig. God is Geest en wij mogen Hem aanbidden in geest en waarheid. En wij doen dit altijd in de Naam van de Heer Jezus, Zijn geliefde Zoon, met Zijn Heilige Geest. De troon van genade en verhoring zal bereikt worden en de zegen van God zal ons deel mogen zijn.
Contactloos bidden zal er altijd zijn. Maak hiervan gebruik. Het kost ons niets, maar levert alles op.