Gemeente Haarlem

Adresgegevens

Wilhelminastraat 21
2011VJ Haarlem

tel. 023-5285561
info@hazknederland.org

Gemeentesamenstelling

Onze gemeente bestaat uit circa 30 leden, kinderen meegerekend.

Bediening

De gemeente wordt bediend door:
Apostel J.L.M. Straetemans
Tel. 023-5285561

Profeet F. Brust
Tel. 0251-756266

Herder R.F. Bijster
Tel. 023-5293906

Activiteiten

Bijbelstudie
Uit het levend worden van de in de Bijbel (o.a. Matth.24 en Mark.13) genoemde tekenen van de tijd weten wij dat de Bruidegom Jezus Christus spoedig komt: bereidt U.

Wie heeft interesse voor een nieuw te vormen Bijbelstudiegroep in Haarlem?
Tijden en onderwerpen in onderling overleg. Voor informatie en/of opgave:

J.L.M. Straetemans
023 – 5 28 55 61
jlmstraetemans@planet.nl

Open bijbelmiddagen
Klik hier voor meer informatie

Open bijbelavonden
Klik hier voor meer informatie

Bijbelstudie
Éénmaal in de 14 dagen, op dinsdagavond in de consistoriekamer. Op deze avonden willen wij aan de hand van thema’s leren wat de Bijbel ons daarover leert. Men kan denken aan thema’s zoals: de eindtijd, de grote verdrukking of het duizendjarig Vrederijk. Deze avonden zijn openbaar.

Gemeentebelering
Ook 1 maal in de 14 dagen, bij één van onze leden thuis. Op deze avonden worden ook thema’s behandeld, maar dan meer gericht op het leven van en in de gemeente.

Catechisatie
Op elke woensdagavond, voor de jongeren van de gemeente in twee groepen in de leeftijden van 12 t/m 15 jaar en 16 t/m 18 jaar.

Jongerenavonden
Deze worden gehouden in overleg met de jongeren.

Jongerenzondagen
Tweemaal per jaar in één van de gemeentes.

Jongerenweekend
Éénmaal per jaar.

Erediensten

Erediensten worden gehouden iedere zondag om 10:00 uur en 17:00 uur.
Zondagsschool / Kindernevendienst: iedere zondagmorgen voor kinderen vanaf 5 t/m 12 jaar.