Gemeente Amersfoort

Adresgegevens

Banckertstaat 3
3814 SV Amersfoort

info@hazknederland.org

Gemeentesamenstelling

De gemeente telt momenteel ca. 100 zielen.

Bediening

De gemeente wordt bediend door:
Evangelist H. van Dusschoten
Tel. 033-4751246

De diaken van de gemeente is de heer L. van Dusschoten

Activiteiten

In de maanden september t/m juni zijn er - eens in de circa 6 weken - gemeente avonden. Ook worden er even zo vaak bidstonden en profetische avonden gehouden. De tussengelegen weken worden ingevuld met Bijbelstudies, onder meer over het Boek voor onze Tijd.

Catechisatie
In de maanden januari t/m april en september t/m november, wordt er wekelijks op maandag onderwijs gegeven aan jongeren in de leeftijd van 13 jaar tot en met circa 18 jaar. Als de catechisatiestof geheel doorlopen is, kunnen jongeren vanaf 20 jaar belijdenis doen van hun geloof.

Belering
Voor beleidenisgroep en volwassenen wordt er belering gegeven bestaande uit een Bijbelstudie van 40 lessen.

Jongerenavonden
Elke eerste woensdag van de maand zijn er jongerenavonden voor de jeugd van de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Op deze avonden wordt geprobeerd actuele en hedendaagse thema's aan bijbels licht te onderwerpen. Voorbeelden van deze thema's zouden kunnen zijn: de rol en betekenis van het huwelijk, de tekenen der tijden en dergelijke.

Vrouwenavond
1 keer per 6 weken zijn er vrouwenavonden. Deze avonden worden ingevuld met Bijbelstudies en actuele thema's.

Evangelisatie
Ongeveer 6 keer per jaar staan een aantal gemeenteleden 's zaterdags een aantal uren met een bescheiden kraam in de binnenstad van Amersfoort. Daarnaast wordt er met enige regelmaat gefolderd in zowel Amersfoort als omliggende plaatsen.

Erediensten

Elke zondag worden er openbare erediensten gehouden. In oneven maanden om 10.00 uur; even maanden om 17.00 uur
Tijdens de ochtendpredicatie wordt er zondagsschoolles gegeven aan de kinderen vanaf 5 tot ca. 12 jaar. Voor de allerkleinsten is er een créche.