We zijn in het zo verdeelde kerkelijk landschap een kleine groepering, zodat u ons waarschijnlijk niet kent. We geloven dat de Kerk van Christus de gemeenschap is van allen, zonder onderscheid van tijd of plaats, die gedoopt zijn in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Maranatha, de Heere komt

Aankomende activiteiten

Er zijn geen aankomende evenementen.

Voeg toe aan uw eigen agenda via deze link

Testimonium

Klik hier om de PDF te bekijken

De Hersteld Apostolische Zendingkerk gelooft:

 • 1

  dat de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof.

 • 2

  dat de Heere Jezus Christus het Hoofd der Kerk is, die Hij wil besturen door de Heilige Geest, en in wier midden Hij wil spreken door het woord der profetie.

 • 3

  dat zij van Godswege de opdracht heeft, om gelijk Elia en Johannes de Doper Israƫl opriepen tot de Wet en de getuigenis, de christenheid op te roepen tot de leer der Heilige Schrift, zoals deze in de eerste eeuw van de Kerk door 's Heeren geroepen apostelen, profeten, evangelisten en herders werd onderwezen.

 • 4

  dat alle mensen zalig kunnen worden.

 • 5

  dat de Heere Jezus spoedig persoonlijk zal wederkomen en dat Zijn komst voorafgegaan zal worden door de opstanding uit de doden en de verheerlijking van de levend overblijvenden, die daartoe waardig zullen bevonden worden.