Berichten met de tag: Bidden

Laodicea vandaag

Prediker zegt: ‘Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart der mensenkinderen in hen begerig om kwaad te doen, daar een zondaar honderdmaal kwaad doet en toch lang leeft’ (Pred.8:11,12a). God verlaten heeft vaak geen directe consequenties, zodat men al gauw volhardt in een weg zonder Hem. Dat betekent dat ook het christelijk perspectief verdwijnt. Lees verder

Laodicea vandaag,

In deze tijden waarin we voortdurend horen van noden, gruwelen, (christen- en andere) vervolging in de wereld, kunnen we de taak en opdracht die wij christenen in de wereld hebben nog veel beter uitvoeren, omdat we weet hebben van de gruwelen die op aarde geschieden. Lees verder

Laodicea vandaag,

We hebben in het vorige blog al opgemerkt hoe belangrijk de brief aan de gemeente te Colosse was voor de naburige Laodicenzen. Eens te meer wordt dat duidelijk als we in het eerste vers van hoofdstuk 2 lezen welk een zware strijd de apostel Paulus te voeren had ‘voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees.’ Lees verder