Open Bijbelstudiebijeenkomsten

Een ontmoetingsdag beperkt zich helaas tot slechts één dag per jaar. Als vervolg starten wij, in het najaar, Open Bijbelstudiebijeenkomsten waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Hierbij is Zijn Woord (Joh.5:39) toepasselijk: ‘Onderzoekt
de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen’.

U kunt zich hiervoor opgeven en tevens aangeven waar en in welke onderwerpen u zich zou willen verdiepen. Wij juichen het toe als u familieleden, kennissen of bijv. een collega wilt meenemen.

U kunt zich aanmelden via:
E-Mail: jlmstraetemans@planet.nl
Website: www.ontmoetingsdag.org
Telefoon: 023 – 528 55 61

Indien u niet in de gelegenheid bent om de bijeenkomst(en) bij te wonen kunt u dit bij de aanmelding vermelden. Indien gewenst krijgt u dan de studiegids toegezonden. Wij stellen het zeer op prijs u persoonlijk te ontmoeten.

www.ontmoetingsdag.org