Gemeente ‘s-Gravenhage

Adresgegevens

Willemstraat 69
2514 HL ’s-Gravenhage

Bediening

De gemeente wordt bediend door:
Herder F.A.J.M. Thesselaar
Tel: 070-4277530
Email: f.a.j.m.thesselaar@planet.nl

Activiteiten


Documentatie
- UITTREKSEL UIT HET GETUIGENIS, MANIFEST VAN DE ALGEMENE APOSTOLISCHE KERK

- Een apostolisch bevel en Het gedurig offer

Open Bijbelavonden
Open Bijbel avond 2020 Amsterdam en Den Haag 1
Open Bijbel avond 2020 Amsterdam en Den Haag 2

Catechisatie
Aan jongeren in de leeftijd van 12 tot ca 20 jaar is de mogelijkheid om catechisatie lessen te volgen. Als de catechisatie doorlopen is kunnen jongeren belijdenis doen van hun geloof.

Jongerenavonden
Voor jongeren van 14 tot 20 jaar is er de mogelijkheid voor een jongerenavond. Op deze avonden kunnen diverse thema’s met elkaar besproken worden zoals het huwelijk, de antichrist, praktisch geloofsleven e.d.

Bijbelavonden
Bijbelavonden worden een keer in de maand op een maandag, behoudens de vakanties, gehouden. Besproken worden bijvoorbeeld het boek Job, Esther, Hooglied, de wederkomst van Christus, de tekenen van de tijd waarin we nu leven en de Openbaringen. Voor iedere belangstellende toegankelijk (gaarne van te voren aanmelden bij F.A.J.M. Thesselaar: tel. 070-4277530).

Diaconie
De gemeente is bewogen met de moeite, de strijd en de nood van de wereld. Er wordt elke zondag een collecte gehouden voor onze zustergemeentes in Congo-Kinshassa.

Erediensten

Elke zondag en op alle Christelijke feestdagen wordt er een openbare eredienst gehouden om 10:00 uur.
De tweede en de laatste zondag van de maand: avonddienst om 17:00 uur.
Belangstellenden worden van harte uitgenodigd. Na de dienst is er gelegenheid, als U wilt, tot kennismaking en kunt u eventuele vragen stellen.