Gemeente Amsterdam

Adresgegevens

Bezoekadres
Burgemeester Röellstraat 199
1064 BL Amsterdam

Correspondentieadres
Postbus 67025
1060 JA Amsterdam

Gemeentesamenstelling

De gemeente telt momenteel ca. 32 zielen.

Bediening

De gemeente wordt bediend door:
Herder J.R.Misset
Tel. 023-5246920
Mobiel: 06-22294484

Activiteiten

Documentatie
- UITTREKSEL UIT HET GETUIGENIS, MANIFEST VAN DE ALGEMENE APOSTOLISCHE KERK

- Een apostolisch bevel en Het gedurig offer

Open Bijbelavonden
Open Bijbel avond 2020 Amsterdam en Den Haag 1
Open Bijbel avond 2020 Amsterdam en Den Haag 2

Gemeente/Bijbelstudie middagen/avonden
Eens per drie weken wordt er een gemeente/Bijbelstudie avond gehouden op de donderdagavond. Ook is er één keer per maand op de zondag na de morgendienst een gemeente/Bijbelstudie middag.

Jongerenavonden
Één keer per maand is er op een woensdag avond een jongerenavond samen met de jongeren van de gemeente Haarlem voor de jeugd van de leeftijd van 14 tot 20 jaar. Op deze avonden wordt geprobeerd actuele en hedendaagse thema's aan bijbels licht te onderwerpen. Voorbeelden van deze thema's zouden kunnen zijn: de rol en betekenis van het huwelijk, de tekenen der tijden en dergelijke.
Ook is er één keer in de maand op zondagmiddag een jongerendienst in de gemeente Haarlem of Amsterdam.

Open-Bijbelavonden
Voor geïnteresseerden van binnen en buiten de gemeente zijn dit 2 avonden over een bepaald thema. Deze worden 1x per halfjaar georganiseerd met een vooraankondiging met een uitnodiging.

Erediensten

Erediensten worden gehouden elke zondag ochtend, aanvang 10.30 uur en elke zondag middag, aanvang 17.00 uur.

Tijdens de erediensten is er gelegenheid tot zondagschool, indien er kinderen in de zondagsschoolleeftijd aanwezig zijn.