Agenda

apr
28
zo
Jongerenmiddag @ Gemeente Utrecht
apr 28 @ 17:00 – 19:30
apr
29
ma
Open Bijbelmiddagen @ Gemeente Haarlem
apr 29 @ 14:00 – 16:00

Uit het levend worden van de in de Bijbel (o.a. Matth.24 en Mark.13) genoemde tekenen van de tijd zien wij dat de Bruidegom Jezus Christus spoedig komt.

De Heer staat aan de deur en klopt met de oproep: bereidt U.

ONDERWERP

GOG en MAGOG

in de Openbaring van Johannes

 

 

Deze middagen bieden iedereen een mogelijkheid om zich vanuit de Bijbel te oriënteren over dit bepaalde onderwerp en mogelijk zijn kennis en geloofsleven te verdiepen. We zullen, vanuit Gods Woord, aan de hand van een studiegids gezamenlijk Bijbelstudie verrichten. Uw inbreng stellen wij zeer op prijs.

 

Voor het bijwonen van deze middagen, die gehouden zullen worden in de bijruimte van ons kerkgebouw, Wilhelminastraat 21 te Haarlem, wordt u hartelijk uitgenodigd.

De data staan ook vermeld op www.hazknederland.org/gemeentes/gemeente-haarlem

mei
19
zo
Oudere jongerendag @ Gemeente Amersfoort
mei 19 @ 10:00 – 19:00
mei
21
di
Open Bijbelavond @ Gemeente Utrecht
mei 21 @ 20:00 – 22:00

Geachte heer, mevrouw,

Ook in 2019 zullen wij enkele Open Bijbel Avonden organiseren. We volgen het advies van de Heer Die gezegd heeft (Joh. 5:39): ‘Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen’. Uit de tekenen van de tijd mogen we afleiden dat Zijn komst zeer nabij is. Het is aan ons allen om ons op Zijn komst voor te bereiden.

De Open Bijbel Avonden worden gehouden op 26 februari, 9 april en 21 mei in de vergaderruimte van ons kerkgebouw op bovengenoemd adres. Het thema voor de Bijbelstudie van dit voorjaar is:

 

‘KOMT TOT DE BRUILOFT’

 

Hiervoor nodigen wij u van harte uit. De aanvang is om 20.00 uur en de avond zal om 22.00 eindigen.

Op deze avonden willen we, met de Bijbel als oriëntatiepunt, trachten te komen tot verdieping van kennis en geloofsleven met betrekking tot het genoemde onderwerp. Met behulp van een studiegids zullen we gezamenlijk lezen uit en spreken over hetgeen Gods Woord openbaart. Uw aanwezigheid en inbreng wordt hierbij zeer op prijs gesteld. U kunt voor het aanmelden bijgaande flyer gebruiken of een bericht sturen aan ondergetekende (gdvandekraats@live.nl).

Indien u verhinderd bent om deze avonden bij te wonen maar wel graag de studiegids wilt ontvangen kunt hetzelfde mailadres gebruiken. Deze wordt u dan zonder kosten toegezonden. Wij hopen echter u (opnieuw) persoonlijk te ontmoeten. Als u niet meer uitgenodigd wenst te worden voor activiteiten vertrouwen wij erop dat u dit even laat weten.

Wij vertrouwen er op u hiermede naar genoegen geïnformeerd te hebben.

Met hartelijke broedergroet,

 

G.D. van de Kraats

gdvandekraats@live.nl

0317-420316

mei
25
za
Zangdienst “Tussen Pasen en Pinksteren” @ Gemeente Wageningen
mei 25 @ 15:00 – 16:00

jun
21
vr
Jongerenweekend @ Gemeente Enkhuizen
jun 21 @ 18:00 – jun 23 @ 19:00