Berichten met de tag: Laodicea

Laodicea vandaag,

‘En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan, dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt en dat ook gij die van Laodicea u laat voorlezen’ (Col.4:16). Colosse en Laodicea lagen dicht bij elkaar en hadden waarschijnlijk dezelfde problematiek. Uit de rest van de brief komt naar voren dat er valse leraren optraden en het is logisch dat deze zich niet beperkten tot de ene gemeente om de andere met rust te laten. Lees verder

Laodicea vandaag,

Het rommelde behoorlijk de afgelopen twee weken op het Nederlandse kerkelijk erf . Eerst kregen we te horen dat maar liefst 60.000 leden, 59.837 om precies te zijn, de PKN vooral door uitschrijving hadden verlaten. Er stond in het bericht op de EO-website droogjes bij: ‘De laatste jaren verloor de Protestantse Kerk jaarlijks tussen de 50.000 en de 55.000 mensen.’[1] Lees verder

Laodicea vandaag,

We hebben in het vorige blog al opgemerkt hoe belangrijk de brief aan de gemeente te Colosse was voor de naburige Laodicenzen. Eens te meer wordt dat duidelijk als we in het eerste vers van hoofdstuk 2 lezen welk een zware strijd de apostel Paulus te voeren had ‘voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees.’ Lees verder

Laodicea vandaag,

‘Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan, dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt,’ schrijft Paulus aan de gemeente te Colosse (Col.4:16). De beide steden lagen dicht bij elkaar en zijn beide door Epafras gesticht, naar men denkt (Col.1:7). Dat wil ons vandaag de dag zeggen dat deze brief ook voor ons, die in de tijd van Laodicea leven, van bijzonder belang is. Lees verder

Laodicea vandaag,

De veertigdagentijd, van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen, is afgelopen woensdag begonnen en loopt door tot 19 april. Dat zijn, om precies te zijn, bij elkaar 46 dagen, want de zondagen tellen niet mee. Het zijn feestdagen, waarin de Heer ontmoet kan worden in Zijn huis. Lees verder

Laodicea vandaag,

Niet ver van Laodicea en wat hoger in de heuvels lag ten noordoosten van de stad het later door aardbevingen verwoeste Hiërapolis, destijds een bekend kuuroord voor welgestelde Grieken en Romeinen. Er waren namelijk warmwaterbronnen die geneeskrachtige mineralen bevatten. Het hete water had een gunstige uitwerking op sommige ziekten. Lees verder

Laodicea vandaag,

Volgens velen vertegenwoordigen de in Openbaring 2 en 3 genoemde gemeenten achtereenvolgende perioden uit de kerkgeschiedenis. Zij hebben gelijk. Nauwkeurig onderzoek levert op dat elke periode zo’n 300 jaar duurt. Dat betekent dat ergens in het begin van de 19e eeuw het laatste tijdvak aanbrak dat in Gods Woord beschreven is in de brief aan de gemeente Laodicea.
 Lees verder