Berichten met de tag: Dienstknechten

Laodicea vandaag,

Kort geleden hebben we in dit blog nog aandacht besteed aan het ambt van apostel en dat deze dienaren werden geroepen door de Heilige Geest, zodat Paulus de gemeente te Rome kon schrijven een geroepen apostel te zijn (Rom.1:1; de roeping van Paulus en Barnabas lezen we in Hand.13:1-3). Lees verder

Laodicea vandaag,

Tussen Hemelvaart en Pinksteren bleven de overgebleven apostelen van de Heer, samen met ‘de vrouwen, en Maria, de moeder van Jezus, en met Zijn broederen’ eendrachtig volharden in het gebed (Hand.1:14). Zij wachtten op de belofte van de Heer dat zij kracht zouden ontvangen als de Heilige Geest over hen kwam (vers 8). Lees verder

Laodicea vandaag,

Van tijd tot tijd kom je in christelijke media een artikel tegen met als kop ‘We hebben profeten nodig.’ Deze week was het weer eens zover op de website cip.nl, waar een verslag werd weergegeven van de Mars voor het Leven in Den Haag. Arjan Baan, directeur van de stichting HeartCry, sprak o.a. het volgende: ‘Wij hebben ook in deze tijd profeten – Elia’s – nodig, die tegen de stroom in zwemmen. Lees verder

Laodicea vandaag,

‘Wachter, wat is er van de nacht?’ We lezen deze vraag in Jes.21:11. Als we ingespannen waken in deze wereld die hoe langer hoe duisterder geworden is, vergeten we wel eens te bedenken voor wie en wat we wakker en wakende blijven. Het antwoord van de wachter uit Jesaja luidt: ‘Morgen komt, maar ook nacht.’ De morgen is aanstaande als het licht, Jezus Christus, geopenbaard wordt. Lees verder

Laodicea vandaag,

De laatste eeuw merken we in de Nederlandse kerken een verschuiving van acceptatie van de ‘vrouw in het ambt’. In 1911 was Anna Zernike de eerste vrouwelijke (doopsgezinde) predikant. In 2007 werden vrouwelijke predikanten toegelaten bij de Nederlands Gereformeerden. Deze zomer kwam het nieuws uit Engeland dat in de Anglicaanse kerk vrouwen zelfs bisschop mochten worden. De acceptatie begon in vrijzinnige kerken en de discussie is doorgedrongen tot het orthodoxere deel van Christus’ lichaam, natuurlijk ook onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen. Lees verder

Laodicea vandaag,

Paulus noemt zichzelf ‘een geroepen apostel van Christus Jezus door de wil van God’ (1Kor.1:1, ook Rom.1:1). Wat wil dat precies zeggen? We lezen in Hand.13:1-3 van een bijeenkomst, een dienst des Heren, alwaar de Heilige Geest sprak: ‘Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.’ Lees verder

Laodicea vandaag,

Het wil nog wel eens interessant zijn hoe er in de christenheid gedacht wordt over de ambten van Ef.4:11 en dan speciaal het apostelambt. Theoloog en studiebegeleider Prof. Dr. S. Paas tweette afgelopen woensdag ‘Weer een interessante scriptie bij de Master Missionaire Gemeente in Kampen: Christiaan Bakker over apostelen.’ [1] Lees verder

Laodicea vandaag,

‘Wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan, dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt,’ schrijft Paulus aan de gemeente te Colosse (Col.4:16). De beide steden lagen dicht bij elkaar en zijn beide door Epafras gesticht, naar men denkt (Col.1:7). Dat wil ons vandaag de dag zeggen dat deze brief ook voor ons, die in de tijd van Laodicea leven, van bijzonder belang is. Lees verder