Berichten met de tag: Bijbel

Laodicea vandaag,

Net weer terug uit een land waar de verschillen tussen rijk en arm soms bijna schrijnend zijn, is een gesprek met een gelovige collega over de economie van het oude Israël goed om te hebben. We krijgen het over het jubeljaar, wanneer alle slaven weer vrij werden en land moest worden teruggegeven. Lees verder

Laodicea vandaag,

De laatste eeuw merken we in de Nederlandse kerken een verschuiving van acceptatie van de ‘vrouw in het ambt’. In 1911 was Anna Zernike de eerste vrouwelijke (doopsgezinde) predikant. In 2007 werden vrouwelijke predikanten toegelaten bij de Nederlands Gereformeerden. Deze zomer kwam het nieuws uit Engeland dat in de Anglicaanse kerk vrouwen zelfs bisschop mochten worden. De acceptatie begon in vrijzinnige kerken en de discussie is doorgedrongen tot het orthodoxere deel van Christus’ lichaam, natuurlijk ook onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen. Lees verder

Laodicea vandaag,

Dat ‘de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof’ vindt men meteen op de startpagina van deze website en ook nog als eerste punt. Bij de uitleg staat dan dat de Bijbel het Woord van God is, dat het richtsnoer moet zijn van handel en wandel, van leer en prediking. We kunnen daarmee vaststellen dat die Bijbel de basis is waaruit de gelovige moet vertrekken in denken en doen. Lees verder