Open bijbelmiddagen

Deze bijeenkomsten bieden iedereen een mogelijkheid om zich vanuit de Bijbel te oriënteren over bepaalde onderwerpen en mogelijk zijn kennis en geloofsleven te verdiepen. We zullen, vanuit Gods Woord, aan de hand van een studiegids gezamenlijk Bijbelstudie verrichten. Uw inbreng stellen wij zeer op prijs.

ONDERWERP:

ARMAGEDDON, GOG en MAGOG

in de Openbaring van Johannes


Waar worden de middagen gehouden?
De plaats van samenkomst is de bijzaal van het gebouw van de
Hersteld Apostolische Zendingkerk, Wilhelminastraat 21 te Haarlem.

Wat zijn de geplande data?

Dag Aanvang Einde
Maandagmiddag 25 september 2017
14.00 uur 16.00 uur
Maandagmiddag 16 oktober 2017
14.00 uur 16.00 uur
Maandagmiddag 06 november 2017
14.00 uur 16.00 uur
Maandagmiddag 27 november 2017 14.00 uur 16.00 uur

Nadere inlichtingen en opgave bij:
J.L.M.Straetemans
Wilhelminastraat 21
2011 VJ HAARLEM
023 – 5 28 55 61 / 0251 – 75 62 66 
jlmstraetemans@planet.nl

Deelname is gratis en verplicht u tot niets!