Laodicea vandaag,

Volgens velen vertegenwoordigen de in Openbaring 2 en 3 genoemde gemeenten achtereenvolgende perioden uit de kerkgeschiedenis. Zij hebben gelijk. Nauwkeurig onderzoek levert op dat elke periode zo’n 300 jaar duurt. Dat betekent dat ergens in het begin van de 19e eeuw het laatste tijdvak aanbrak dat in Gods Woord beschreven is in de brief aan de gemeente Laodicea.


‘Schrijf aan de engel van de Laodicensen,’ is de opdracht aan Johannes. De engel was de voor de gemeente verantwoordelijke herder of opziener (episcopus in het Grieks, waar ons woord bisschop vandaan komt). In de brief wordt door de Heer een analyse gegeven van de toestand van de kerk in Laodicea en raadgevingen geschonken.
Die schets is niet bepaald positief en we mogen ze als 21ste-eeuwers op onszelf betrekken, waar de Heer constateert dat de gemeente als lauw bekend staat, waar Hij vurigheid verlangt en dat we ons vooral veel verbeelden. Hij raadt ons aan om onder andere ogenzalf te kopen, vanwege de door Hem geconstateerde blindheid evenals het goud der waarheid. We worden opgeroepen ijverig te zijn en ons te bekeren.


Als we beseffen in het laatste tijdvak van de strijdende kerk op aarde te leven, betekent dit dat we dicht bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus zijn. We worden opgeroepen de deur voor Hem open te doen als we Zijn stem horen. Hij zal dan met ons Avondmaal houden. Dit kan alleen maar wijzen op het Avondmaal van de bruiloft des Lams dat in de hemel gehouden wordt (Mat.22:4;26:29;Opb.19:9). Een geweldig uitzicht!Dit voorlopig tweewekelijkse blog wil de toestand in Laodicea gaan verkennen, de vinger leggen op de door de Heer aangewezen ongerechtigheden, de remedies die worden gegeven ter harte nemen en de tekenen van de tijd proberen te onderscheiden. Daartoe willen we de waarheid van Gods Woord uitdiepen. Kortom, we pogen te signaleren wat er geschiedt in de straten en op de pleinen van deze stad in het Romeinse Rijk van onze dagen, de Europese Unie, waar de gemeente maar een gering gedeelte van uitmaakt. Velen rondom ons zijn al gegrepen door de goden van onze tijd; de afval is groot en de wereldse geneugten die geboden worden niet gering.

We nemen ook de opdracht om ons te bekeren serieus. Maar daar vergeten we niet bij te reppen van de hoop die in ons is, de komst van onze Heer en Heiland, eerst om Zijn bruid te halen en snel daarna het stichten van Zijn rijk van vrede, gerechtigheid en heelheid op een vernieuwde aarde. Maranatha. Dit tijdvak duurt al zo’n 200 jaar. We zijn dus dicht bij de komst van Jezus en net als Johannes de doper mogen we roepen naar allen om ons heen: ‘Maakt recht de weg des Heren’ (Joh.1:23).