Laodicea vandaag,

‘Wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid,’ schrijft de apostel Paulus aan de Korintiërs (1Kor.1:23). Deze zin komt in het hoofd als we lezen dat in China al geruime tijd door de autoriteiten kruizen van kerkgebouwen worden gehaald.[1] Tot nu toe werd bij meer dan 450 protestante kerken dat belangrijke teken van de christelijke godsdienst verwijderd. ‘De autoriteiten maken zich erg druk om dit religieuze symbool’, zegt Zgen Legua, een Chinese pastoor uit Zhejiang die inmiddels in de VS woont, tegen persbureau AP. Ze willen geen prominent vertoon van het christendom in de publieke ruimte.’

In China zit het christendom in de lift. Men voorspelde dat over 12 jaar de meeste christenen ter wereld in dit land zullen zijn. Dat wordt niet goed opgenomen door de communistische partij. Men schreef in het partijblad[2]: ‘Chinese burgers genieten godsdienstvrijheid, maar partijleden zijn niet gelijk aan gewone burgers. Ze zijn strijders, ze lopen voorop bij het streven naar een communistisch bewustzijn. Ze zijn overtuigde Marxisten, en tevens atheïsten.’ In zijn meest recente editie spreekt het huisblad van de Centrale Commissie voor Disciplinaire Inspectie (CCDI) zijn bezorgdheid uit over ‘een klein aantal partijleden’ dat van zijn ongeloof is gevallen. Zij ‘hebben de blik afgekeerd van de wereldvisie van de partij – dialectisch materialisme – en zich gewend tot religie’, constateert het blad in een opiniestuk. ‘En daarom hebben ze te maken gekregen met discipline.’ Dat klinkt niet best, ze zullen wel geroyeerd zijn.

Dat het kruis op kerkgebouwen daarbij als eerste het loodje moet leggen, is natuurlijk niet verwonderlijk. Paulus schrijft de Galaten over ‘het aanstotelijke van het kruis’ (Gal.5:11). Het kruis zegt toch dat Christus de wereld heeft overwonnen en dat Hij, de Koning van de kerk, de machten verslagen heeft die nu nog de wereld beheersen. Over niet al te lange tijd zal Hij ook de zichtbare Koning van de ganse wereld zijn, als Hij voor iedereen zichtbaar wederkomt. Het kruis is het signaal daarvan en teken van de hoop die in ieder christen aanwezig is, dat Hij komt om de wereld te oordelen en een rijk te stichten van werkelijke vrede en gerechtigheid. Nog is voor velen niet zichtbaar dat Christus alle macht heeft in hemel en op aarde. Dat zou voor een christen niet moeten gelden. Immers God ‘heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die Zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt’ (Ef.1:22,23). Wij vormen met alle gelovige gedoopten van alle eeuwen Zijn lichaam, de Una Sancta, en dat lichaam hoort bestuurd te worden door het Hoofd. Als wij die verbinding missen, moeten we ons zorgen maken. Horen we dan wel bij dat Hoofd? Kennen wij Hem voldoende? Kan de Heilige Geest die alles in allen volmaakt (zie ook 2Thes.2:13 en 1Petr.1:2) ons werkelijk brengen tot de mate van volheid van de Heer?

Veel christenen pikten het niet wat de Chinese autoriteiten de laatste maanden uithalen. In sommige gevallen hebben christenen drie keer op eenzelfde dag een nieuw kruis op hun kerk gezet. Sommige van die herplaatste of nieuwe kruizen zijn nog niet weggehaald door de overheid, die christelijke symbolen uit de samenleving wil weren en christenen wil onderdrukken.

Het is de tijd van het einde en satan gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden (1Petr.5:8). De wederstrever weet dat hij nog maar een korte tijd heeft en het volk van God zal dat merken. Christus is ons hierin voorgegaan en we mogen Hem als voorbeeld navolgen, ‘ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht (Hebr.12:2). Die vreugde ligt ook voor ons in het verschiet. Het kruis is het bewijs dat de zonde verzoend is en dat we met Hem leven mogen, nu, maar ook in de dag der eeuwigheid (2Petr.3:18).

[1] http://www.csmonitor.com/World/Asia-Pacific/2015/0608/As-China-knocks-down-Christian-crosses-the-faithful-restore-them en http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/4008768/2015/05/08/Chinese-provincie-wil-kerkkruizen-uit-straatbeeld-verbannen.dhtml

[2] http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/4040291/2015/05/26/Chinese-communisten-bezorgd-atheisme-staat-op-de-tocht.dhtml