Laodicea vandaag,

Het christelijke nieuws werd deze week natuurlijk gedomineerd door de nieuwe ranglijst christenvervolging die door Open Doors werd gepubliceerd. Het blijkt dat vrijwel overal ter wereld de druk op christenen toeneemt: ‘Voor het eerst ziet de organisatie een duidelijke toename in zowel Azië, het Midden-Oosten én Afrika.’[1]

Directeur Ruud Kraan van Open Doors vertelt na ingegaan te zijn op de verslechtering van de situatie van christenen op diverse continenten van wie er tienduizenden op de vlucht zijn geslagen:We kijken terug op zestig jaar ondersteuning van vervolgde christenen, maar constateren vandaag ook dat ons werk niet eerder zo urgent was.’ Moet u bij het lezen van dit soort berichten ook niet denken aan wat de apostel Petrus schreef: ‘Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods’ (1Pet.4:17)? De tijd van het einde is aangebroken en wie de tekenen der tijden onderkent, kan dit slechts beamen. In Europa is de afval van het christelijk geloof immens en de vraag is of het lang zal duren voordat ook hier daadwerkelijk de Bijbelgetrouwe christen vervolgd gaat worden. Er zijn toch tekenen die erop wijzen dat een ieder wordt gehouden aan wat de overheid voorschrijft. Wie bijvoorbeeld op basis van een levensbeschouwing tot een andere conclusie komt dan de seculiere (wereldlijke) meerderheid wordt al snel discriminatie verweten. Het mantra daarbij is ‘gelijkheid’, een begrip voorkomend uit de ten onrechte zo genoemde ‘Verlichting’ en het humanisme. Zo wordt stapje voor stapje in de richting van een staatsgodsdienst gegaan, waar alle onderdanen in moeten gaan geloven. ‘Iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld,’ leert de Schrift in 1Joh.4:3. F.W. Schwartz schrijft in zijn Boek voor onze tijd n.a.v. Op.13:12vv ‘waarbij de inhoud van de leerredenen (van de staatsgodsdienst) de plichten van de mens als staatsburger en als hoogste openbaring van de wereldgeest tot onderwerp zullen hebben.’ Als bewijs wordt dan een merkteken gegeven aan voorhoofd of rechterhand. Zonder dat merkteken is leven in die staat niet meer mogelijk, want men kan niet meer kopen of verkopen en is openlijk een vijand van de staat. Dan is de grote verdrukking en verleiding gekomen, waarvan de Bijbel ons op meerdere plaatsen verhaalt.

Die nabije toekomst ziet er niet goed uit. Dit geldt natuurlijk ook voor het Joodse volk. Er waren de laatste weken weer berichten over het antisemitisme dat hen treft in met name Europa. Het is dan logisch om te lezen over de exodus van bijvoorbeeld vele Oekraïense en Franse Joden in groten getale richting Israël. Dat is mede een vervulling van Jer.31: 8a: ‘Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde.’ Gods Woord heeft het voorzegd! De laffe aanslagen als deze week plaatsvonden in Parijs, werken dan zeker mee aan de alyah (de Joodse emigratie naar Israël).

En in een nieuwe atlas die was bedoeld voor scholen in het Midden-Oosten, had de uitgever Harper-Collins de staat Israël weggelaten. ‘Volgens de uitgever werd voldaan aan ‘lokale voorkeuren’, omdat hun klanten in het Midden-Oosten het onaanvaardbaar vinden dat de staat Israël te zien is op kaarten van de omgeving.’[2] Na vele protesten werden de atlassen vernietigd, maar ook hier geldt weer dat ook Israël een teken is: ‘Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden’ (Zach.12:2,3). De machten van de boze weten dat ze nog maar weinig tijd hebben en gaan rond als briesende leeuwen, zoekende wie men kan verslinden.

Dat we allen zullen blijven waken en bidden dat Christus snel wederkomt om een einde te maken aan alle onrecht en de gruwelijkheden van deze wereld.