Laodicea vandaag,

Niet ver van Laodicea en wat hoger in de heuvels lag ten noordoosten van de stad het later door aardbevingen verwoeste Hiërapolis, destijds een bekend kuuroord voor welgestelde Grieken en Romeinen. Er waren namelijk warmwaterbronnen die geneeskrachtige mineralen bevatten. Het hete water had een gunstige uitwerking op sommige ziekten. Het water stroomde weg richting het dal waar Laodicea lag. Daar aangekomen was de temperatuur gezakt en het water lauw geworden. We merken meteen de overeenkomst met de woorden van de Heer aan de gemeente: ‘Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet. Waart gij maar koud of heet! Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen’ (Op.3:15,16). Het lauwe water dat uit de heuvels kwam, was van geen nut. Heet water was geneeskrachtig en koud water dorstlessend. Lauw water geen van beide en bovendien was het kalkhoudende water dat onderweg zorgde voor witte kalksteenterrassen te vies om te drinken.
laodicea
Deze week verscheen op de website www.cip.nl een interview met ds. F. Blokhuis uit Nieuwegein. Hij zegt in dit vraaggesprek wat behartenswaardige dingen over twijfel. Bijna aan het slot lezen we: ‘Anderzijds is er twijfel als gevolg van lauwheid. “Je ziet bij mensen die op een laag pitje geloven: één tegenslag en ze zitten in een geloofscrisis. Een jongen die z’n 85-jarige oma verliest en meteen het Godsbeeld kwijt is. Terwijl iedereen weet dat de oma geen 200 wordt. Dat komt door lauwheid. Er is een groot medicijn hier tegen: vier het geloof met vreugde, investeer er dagelijks in en niet pas als het moeilijk wordt! Toewijding is de tegenhanger van twijfel!” De Heer weet van onze Laodicese tijd dat de gemeente ook lauw is. Als we rondom ons heen kijken, zien we de grote afval van het christelijke geloof in de laatste decennia. Tweeduizend jaar geleden waarschuwde de Heer al en riep Hij toen reeds geneeskrachtig te zijn temidden van de mensen om ons heen en dorstlessend. Bij dit laatste moeten we bijvoorbeeld denken om aan de zucht of dorst naar kennis te voldoen. Hosea mocht al profeteren dat het Godsvolk ten onder ging door gebrek aan kennis (Hos.4:6). Als we kranten lezen, hebben we vast wel eens gelezen dat men nauwelijks meer weet wat bijvoorbeeld de feesten Pasen en Pinksteren betekenen, twee van de belangrijkste gedenkdagen in het kerkelijk jaar!

Een paar weken geleden werd in een preek het volgende gezegde uitgesproken: ‘Als het geloof doodgewoon wordt, gaat het geloof gewoon dood.’ Wanneer we slechts naar een kerkdienst gaan om te consumeren en de rest van de week achterover leunen en alles op zijn beloop laten, spélen we kerkje. Het is echter de bedoeling om de lessen van de zondag de rest van de week toe te passen in ons dagelijks bestaan. Toegewijd zijn betekent namelijk alle kansen die er komen te benutten. Doen, wat je hand vindt om te doen. Vreugdevol leven, zodat het enthousiasme anderen aansteekt. Om namens Christus mensen om ons heen te genezen van verkeerde denkbeelden en te voldoen aan de dorst naar kennis over onze Heiland. Die te komen staat.