Ontmoetingsdag 2017

Wanneer:
10 juni, 2017 @ 10:00 – 15:30
2017-06-10T10:00:00+02:00
2017-06-10T15:30:00+02:00
Waar:
Marcuskerk, Utrecht
Wijnesteinlaan 2
3525 AL Utrecht
Nederland
Kosten:
€8.-
Contact:
JLM Straetemans
023-5285561

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop (Opb.3:20)

Drieluik

Poster
Deze uitnodiging vinden wij in Opb.3:14-22, de brief aan de gemeente te Laodicéa. Aan het opendoen is een grote belofte verbonden nl.: ‘indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij’.
De naam Laodicéa betekent volksregering en volksgericht. Volksregering, eigenlijk het oordeel van het volk, die als wet geldt. Volksgericht, zowel in de betekenis van een gericht door het volk, als van een gericht aan het volk te voltrekken. Onderzoekt waarvoor Christus waarschuwt; ziet wat ontbreekt, en wat Hij in deze tijd belooft terug te geven, als Zijn raad wordt gevolgd. De Heer wil zoveel schenken. Bij dat onderzoek dienen we nooit uit het oog te verliezen dat deze brief aan de Laodicenzen, die zeer scherp de misstanden veroordeelt, de uitnemende liefde van Christus ten volle laat schijnen in Zijn kloppen bij ons om binnengelaten te worden en met Hem in gemeenschap te treden. Laten we met elkaar in liefde optrekken, spreken over wat de Heer nog wil geven, elkaar inspireren en naar elkaar luisteren. Waartoe worden wij uitgenodigd? Wat biedt de Heer tot uitredding aan? Wat wil Christus in deze tijd nog schenken? Welke betekenis heeft deze uitnodiging voor mij en hoe krijg ik deel aan Zijn belofte? Zo maar enkele vragen die aan de orde kunnen komen. Elke oprechte christen is van harte welkom.

Deze ontmoetingsdag is bedoeld om tot wederzijds begrip te komen. Heeft Jezus niet gebeden voor de eenheid van Zijn volgelingen in het Hogepriesterlijk gebed (Joh.17)? Deze eenheid
streven wij na.
Men kan van te voren op de website www.ontmoetingsdag.org reageren.

Datum:              `    D.V. zaterdag 10 juni 2017
Plaats:                      Marcuskerk, Wijnesteinlaan 2, 3525 AL UTRECHT
Tijd:                         10.00 uur; zaal open v.a. 9.00 uur; einde 15.30 uur
Kosten:                    € 8,00 per persoon (incl. lunch, koffie en thee)
Info en brochure:  Telefoon: 023-5285561; e-mail: jlmstraetemans@planet.nl
Website:                  www.ontmoetingsdag.org
Opgave:                   Graag vooraf i.v.m. de beschikbare plaatsruimte

Deze ontmoetingsdag wordt georganiseerd op initiatief van de Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland. Wij erkennen de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea en willen ons als Bijbelgetrouw kenschetsen. Jezus Christus staat centraal in ons denken en doen.